DZC-9003 CPU2、LCD驱动-谛洲电脑电路板维修

更新:2017-1-4 22:38:00      点击:
  • 品牌:   谛洲电脑
  • 型号:   DZC-9003 CPU2
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍

DZC-9003 CPU2、LCD驱动

1.80c186ES-16 Bits@40MHz

2.RS-232:键盘通信介面

3.7.4" DSTN LCD 显示器

4.RS-422:LCD  驱动介面

5.80组模组记忆

6.24 小时时间显示

7自动开机、关机预热功能


谛洲电脑电路板维修

更多产品